shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0677.648.235
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 2017
Begindatum:28 juni 2017
Naam:RESEAU SOLIDAIREMENT
Naam in het Frans, sinds 28 juni 2017
Adres van de zetel: Rue de Bernifa,Acremont 17 Stratenplan
6880 Bertrix
Sinds 28 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 28 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 1 juli 2017
BTW 2008  46.392  -  Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Sinds 1 juli 2017
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 juli 2017
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 juli 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.392 -  Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Sinds 1 juli 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 30.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug