shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0677.823.726
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2017
Begindatum:3 juli 2017
Naam:Rockestate
Naam in het Frans, sinds 3 juli 2017
Adres van de zetel: Witte Patersstraat 4 Stratenplan
1040 Etterbeek
Sinds 3 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hello@rock.estateSinds 1 september 2020
Webadres:
www.rock.estate Sinds 1 september 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Carette ,  Mathieu  Sinds 19 december 2019
Bestuurder Vandooren ,  Pietjan  Sinds 19 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 maart 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 juli 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 3 juli 2017
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 3 juli 2017
Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 3 juli 2017
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 3 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  66.210 -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 16 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug