shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0677.851.341
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juli 2017
Begindatum:4 juli 2017
Naam:De Bollekeshoef
Naam in het Nederlands, sinds 4 juli 2017
Commerciële Naam:De Bollekeshoef bvba
Naam in het Nederlands, sinds 4 juli 2017
Adres van de zetel: Groenstraat 38 Stratenplan
2220 Heist-op-den-Berg
Sinds 4 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 juli 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Pelckmans ,  Charlotte  Sinds 4 juli 2017
Zaakvoerder (2) Pelckmans ,  Steven  Sinds 4 juli 2017
Zaakvoerder (2) Pelckmans ,  Yasmine  Sinds 4 juli 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 4 juli 2017
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 4 juli 2017
BTW 2008  79.901  -  Toeristische informatiediensten
Sinds 4 juli 2017
BTW 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 4 juli 2017
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 4 juli 2017
BTW 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 4 juli 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 5 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug