shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0677.980.015
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 2017
Begindatum:6 juli 2017
Naam:ATB THERAPEUTICS
Naam in het Frans, sinds 6 juli 2017
Adres van de zetel: Aye, Rue de la Science 8 Stratenplan
6900 Marche-en-Famenne
Sinds 6 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 27 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 augustus 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  21.100  -  Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
Sinds 6 juli 2017
BTW 2008  01.280  -  Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
Sinds 6 juli 2017
BTW 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 6 juli 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  72.110 -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 27 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 2.599.372 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug