shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0679.982.767
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2017
Begindatum:1 oktober 2017
Naam:Van Heers, Caroline
Sinds 1 oktober 2017
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Grotestraat 122
3600 Genk
Telefoonnummer:
0495714941 Sinds 1 oktober 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
carovheers@hotmail.comSinds 1 oktober 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van Heers ,  Caroline  Sinds 1 oktober 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door de Orde van Vlaamse Balies (OVB)
Sinds 1 september 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 1 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug