shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0680.547.149
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 augustus 2017
Begindatum:30 augustus 2017
Naam:EARTH
Naam in het Nederlands, sinds 30 augustus 2017
Adres van de zetel: Kortrijksesteenweg 387 Stratenplan
8530 Harelbeke
Sinds 18 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 30 augustus 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Rigolle ,  Stijn  (0540.921.389)   Sinds 30 augustus 2017
Zaakvoerder 0540.921.389   Sinds 30 augustus 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 mei 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 8 mei 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 8 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 april 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 30 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 mei 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 8 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 30 augustus 2017
BTW 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 30 augustus 2017
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 30 augustus 2017
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 30 augustus 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 16 april 2018
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 375.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 augustus 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug