shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0681.419.951
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 september 2017
Begindatum:15 september 2017
Naam:Vignero-Projects
Naam in het Nederlands, sinds 15 september 2017
Adres van de zetel: Dorpsstraat(LUB) 57 Stratenplan
3210 Lubbeek
Sinds 31 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Devroey ,  Bart  Sinds 15 september 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 oktober 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 oktober 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  82.990 -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 februari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug