shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0681.457.761
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 september 2017
Begindatum:14 september 2017
Naam:MM-Invest
Naam in het Nederlands, sinds 14 september 2017
Adres van de zetel: Moleneinde 25 Stratenplan
9940 Evergem
Sinds 14 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 14 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Migom ,  Melvin  Sinds 14 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2017
 
Ruwbouw
Sinds 1 oktober 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 oktober 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 oktober 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 oktober 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 1 oktober 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 oktober 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 oktober 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 oktober 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2017
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 oktober 2017
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2017
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug