shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0682.901.675
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2017
Begindatum:13 oktober 2017
Naam:DELAHAUT-BRONFORT INSTITUT
Naam in het Frans, sinds 13 oktober 2017
Adres van de zetel: Place du Marché(SART) 73
4845 Jalhay
Sinds 13 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 oktober 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bronfort ,  Valentin  Sinds 13 oktober 2017
Zaakvoerder (2) Delahaut ,  Jennifer  Sinds 13 oktober 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2017
 
Schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 18 oktober 2017
 
Voetverzorg(st)er
Sinds 18 oktober 2017
 
Masseur/masseuse
Sinds 18 oktober 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 augustus 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 16 oktober 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid voetverzorg(st)er
Sinds 18 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid masseur/masseuse
Sinds 18 oktober 2017
Beroepsbekwaamheid schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 18 oktober 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 16 oktober 2017
Btw 2008  46.450  -  Groothandel in parfumerieën en cosmetica
Sinds 16 oktober 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  96.022 -  Schoonheidsverzorging
Sinds 12 augustus 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 oktober 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug