shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0687.883.418
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 2018
Begindatum:12 januari 2018
Naam:MS Gouvernance
Naam in het Frans, sinds 12 januari 2018
Adres van de zetel: Vieux Chemin de Nivelles 110 Stratenplan
1440 Braine-le-Château
Sinds 12 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
http://murielschreder.com Sinds 12 januari 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 12 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Schréder ,  Muriel  Sinds 12 januari 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 19 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 19 januari 2018
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 19 januari 2018
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 19 januari 2018
BTW 2008  82.200  -  Callcenters
Sinds 19 januari 2018
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 19 januari 2018
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 19 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug