shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0689.532.913
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 januari 2018
Begindatum:29 januari 2018
Naam:Katures
Naam in het Nederlands, sinds 29 januari 2018
Adres van de zetel: Meulenbilkstraat 9 Stratenplan
9032 Gent
Sinds 29 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Karaman ,  Nida  Sinds 1 juli 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 oktober 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2018
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 november 2018
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 november 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 26 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug