shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0690.710.967
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 februari 2018
Begindatum:15 februari 2018
Naam:Vervoort, Tim
Sinds 15 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vervoort ,  Tim  Sinds 15 februari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 15 februari 2018
BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 15 februari 2018
BTW 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 15 februari 2018
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 15 februari 2018
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 15 februari 2018
BTW 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 15 februari 2018
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug