shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0693.882.570
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 april 2018
Begindatum:3 april 2018
Naam:EMT
Naam in het Nederlands, sinds 3 april 2018
Adres van de zetel: Nieuwpoortlaan 21   bus 11
3600 Genk
Sinds 1 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0465.359.973   Sinds 25 september 2020
Bestuurder 0841.824.002   Sinds 25 september 2020
Vaste vertegenwoordiger Pinna ,  Salvatore  (0465.359.973)   Sinds 3 april 2018
Vaste vertegenwoordiger Dossler ,  Björn  (0841.824.002)   Sinds 3 april 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 april 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 20 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 3 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 april 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 april 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 3 april 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 mei 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug