shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0694.615.416
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 april 2018
Begindatum:10 april 2018
Naam:PASHA-PARKING
Naam in het Frans, sinds 10 april 2018
Adres van de zetel: Barastraat 6 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 9 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Arrigo ,  Salvatore  Sinds 10 april 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 16 oktober 2018
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 16 oktober 2018
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 16 oktober 2018
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 16 oktober 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  63.110 -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug