shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.472.731
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juli 2018
Begindatum:28 juli 2018
Naam:ARDENT INVEST
Naam in het Frans, sinds 28 juli 2018
Adres van de zetel: Place des Guillemins 5 Stratenplan  bus 1A
4000 Liège
Sinds 7 oktober 2020
Telefoonnummer:
+3242283318 Sinds 28 juli 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
aude.lamby@ardent-group.comSinds 28 juli 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0537.166.204   Sinds 28 juli 2018
Bestuurder 0875.277.223   Sinds 28 juli 2018
Bestuurder Léonard ,  Nicolas  Sinds 28 juli 2018
Vaste vertegenwoordiger Mewissen ,  Emmanuel  (0537.166.204)   Sinds 28 juli 2018
Vaste vertegenwoordiger Léonard ,  Jean  (0875.277.223)   Sinds 28 juli 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 augustus 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 maart 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 augustus 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 15 juni 2019
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 15 juni 2019
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 juni 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 16 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug