shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0701.736.107
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 augustus 2018
Begindatum:24 augustus 2018
Naam:Porbel & Co
Naam in het Nederlands, sinds 23 augustus 2018
Adres van de zetel: Van Goethemstraat 47
9820 Merelbeke
Sinds 23 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 augustus 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0433.541.597   Sinds 1 juni 2020
Vaste vertegenwoordiger Hellebuyck ,  Guido  (0433.541.597)   Sinds 1 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 augustus 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 28 augustus 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 28 augustus 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 24 augustus 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 28 augustus 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 augustus 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 24 augustus 2018
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 24 augustus 2018
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 24 augustus 2018
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 24 augustus 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 augustus
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 augustus 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug