shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0707.579.762
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2018
Begindatum:1 oktober 2018
Naam:VIDEOBROKERS BENELUX
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2018
Adres van de zetel: Barakkenbergstraat(HF) 3
1540 Herne
Sinds 1 oktober 2018
Telefoonnummer:
+32 475 24 10 15 Sinds 3 oktober 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
philippe.vanwalle@videobrokersbenelux.comSinds 3 oktober 2018(1)
philippe.vanwalle@videobrokersbenelux.comSinds 30 november 2023
Webadres:
https://www.videobrokersbenelux.com Sinds 30 november 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Walle ,  Philippe  Sinds 30 november 2023
Bestuurder Ysebie ,  Dominique  Sinds 30 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.793  -  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  77.292  -  Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
Sinds 1 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 100.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug