shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0711.710.576
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2018
Begindatum:15 oktober 2018
Naam:Soluz.io
Naam in het Nederlands, sinds 15 oktober 2018
Adres van de zetel: Zwartzustersvest 24
2800 Mechelen
Sinds 15 oktober 2018
Telefoonnummer:
015683880 Sinds 15 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Eraly ,  Wim  Sinds 21 augustus 2020
Bestuurder Speelmans ,  Theo  Sinds 21 augustus 2020
Bestuurder Van Coillie ,  Paul  Sinds 21 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 15 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 februari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 15 oktober 2018
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 15 oktober 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.681.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug