shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0717.748.134
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 januari 2019
Begindatum:13 december 2018
Naam:Lefebvre, Lorence
Sinds 13 december 2018
Telefoonnummer:
+32485060787 Sinds 13 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
lorence@mail.beSinds 13 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Lefebvre ,  Lorence  Sinds 13 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 januari 2019
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 17 december 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 januari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 13 december 2018
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 13 december 2018
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 13 december 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug