shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0718.733.079
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 januari 2019
Begindatum:10 januari 2019
Naam:Franssen, Simon
Sinds 10 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Franssen ,  Simon  Sinds 10 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 januari 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 29 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 10 januari 2019
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 10 januari 2019
BTW 2008  25.720  -  Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Sinds 10 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug