shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.345.862
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 januari 2019
Begindatum:24 januari 2019
Naam:Locawatt
Naam in het Frans, sinds 24 januari 2019
Commerciële Naam:Locawatt
Naam in het Frans, sinds 24 januari 2019
Adres van de zetel: Rue du Pérréon(LVG) 66   bus B
4141 Sprimont
Sinds 24 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Wathelet ,  Gilles  (0715.700.345)   Sinds 1 juli 2019
Zaakvoerder (2)0715.700.345   Sinds 1 juli 2019
Zaakvoerder (2) Wathelet ,  Olivier  Sinds 24 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 maart 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 29 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 maart 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 29 januari 2019
Btw 2008  46.620  -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 29 januari 2019
Btw 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 29 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  77.320 -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 23 maart 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug