shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0728.471.978
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juni 2019
Begindatum:13 juni 2019
Naam:CONTEXTE BELGIQUE
Naam in het Frans, sinds 13 juni 2019
Adres van de zetel: Wetstraat 155   bus 63
1040 Brussel
Sinds 13 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
admin-belgique@contexte.beSinds 13 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0725.768.351   Sinds 13 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger BOULANGER ,  Jean-Christophe  (0725.768.351)   Sinds 13 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 juni 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 13 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.910  -  Persagentschappen
Sinds 13 juni 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  58.190 -  Overige uitgeverijen
Sinds 19 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug