shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0728.655.684
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juni 2019
Begindatum:19 juni 2019
Naam:KARAMEL ONE
Naam in het Nederlands, sinds 19 juni 2019
Adres van de zetel: Coupure 88
9000 Gent
Sinds 6 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
karamel@karamel.oneSinds 19 juni 2019
Webadres:
https://www.karamel.one Sinds 19 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Deveugle ,  Arnaud  Sinds 19 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 19 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 juni 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 19 juni 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  63.110 -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug