shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0728.815.339
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 2019
Begindatum:24 juni 2019
Naam:NESS GLOBAL
Naam in het Frans, sinds 26 januari 2021
Adres van de zetel: Charles Schallerlaan 1   bus 3
1160 Oudergem
Sinds 1 oktober 2023
Telefoonnummer:
0498111181 Sinds 17 februari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nastassia@ness.globalSinds 15 februari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gumuchdjian ,  Nastassia  Sinds 26 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 juni 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 24 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug