shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0728.829.987
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 2019
Begindatum:25 juni 2019
Naam:BOUWWERKEN SPOELDERS
Naam in het Nederlands, sinds 25 juni 2019
Adres van de zetel: Beeldekensstraat 34 Stratenplan  bus A
2290 Vorselaar
Sinds 25 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
michiel.spoelders@hotmail.comSinds 25 juni 2019
Webadres:
www.bouwwerkenspoelders.be Sinds 25 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Spoelders ,  Michiel  Sinds 25 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 april 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 25 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 juni 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 25 juni 2019
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 juni 2019
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 juni 2019
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 25 juni 2019
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 25 juni 2019
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 25 juni 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 april 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug