shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0729.762.672
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2019
Begindatum:3 juli 2019
Naam:Handbalclub Leuven 2019
Naam in het Nederlands, sinds 3 juli 2019
Afkorting: HC Leuven 2019
Naam in het Nederlands, sinds 3 juli 2019
Adres van de zetel: Holsbeeksesteenweg 66 Stratenplan
3010 Leuven
Sinds 3 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@handbal-leuven.beSinds 3 juli 2019
Webadres:
http://handbal-leuven.be Sinds 3 juli 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 3 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  93.123  -  Activiteiten van overige balsportclubs
Sinds 1 augustus 2019
BTW 2008  73.120  -  Mediarepresentatie
Sinds 1 augustus 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug