shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0729.944.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 juli 2019
Begindatum:9 juli 2019
Naam:VAAL GROUP
Naam in het Frans, sinds 9 juli 2019
Adres van de zetel: Place du Marché(SART) 73 Stratenplan  bus A
4845 Jalhay
Sinds 9 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@vaal-group.beSinds 9 juli 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Bronfort ,  Alain  Sinds 9 juli 2019
Bestuurder Bronfort ,  Valentin  Sinds 9 juli 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juli 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 18 juli 2019
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 18 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug