shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0738.519.792
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 november 2019
Begindatum:28 november 2019
Naam:ANTHONY
Naam in het Nederlands, sinds 28 november 2019
Adres van de zetel: St. Bernardse steenweg 58 Stratenplan
2620 Hemiksem
Sinds 28 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 november 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Yusein ,  Zeliha  Sinds 28 november 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 december 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 december 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 6 december 2019
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 6 december 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 6 december 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 januari 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 november 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug