shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0742.600.623
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 2020
Begindatum:28 januari 2020
Naam:KIWANIS EUROPE
Naam in het Nederlands, sinds 28 januari 2020
Adres van de zetel: Leiekaai 25B
9000 Gent
Sinds 28 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
legal@kiwanis.orgSinds 28 januari 2020
Webadres:
www.kiwanis.org Sinds 28 januari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 28 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  94.995  -  Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
Sinds 1 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  94.995 -  Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking
Sinds 1 maart 2020
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug