shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0743.540.731
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 februari 2020
Begindatum:11 februari 2020
Naam:LD CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 11 februari 2020
Adres van de zetel: Veurtstraat 102
2870 Puurs-Sint-Amands
Sinds 11 februari 2020
Telefoonnummer:
0488/967.712 Sinds 11 februari 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ldrenoconstruct@gmail.comSinds 11 februari 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Abazi ,  Lirim  Sinds 11 februari 2020
Bestuurder Podgragja ,  Gazment  Sinds 10 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 oktober 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 5 maart 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 maart 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 maart 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 23 oktober 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 februari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug