shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0746.441.031
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 april 2020
Begindatum:21 april 2020
Naam:All Invest Global
Naam in het Nederlands, sinds 21 april 2020
Afkorting: AIG
Naam in het Nederlands, sinds 21 april 2020
Adres van de zetel: Oude Hostartstraat 46 Stratenplan  bus 3
3600 Genk
Sinds 21 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Profeta ,  Mauro  Sinds 21 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 april 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 april 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug