shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0746.505.466
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 2020
Begindatum:24 april 2020
Naam:Armstörff, Patrick
Sinds 24 april 2020
Telefoonnummer:
0492477397 Sinds 1 januari 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
patrick.armstorff@koerierdirect.comSinds 1 januari 2023
Webadres:
www.koerierdirect.com Sinds 1 januari 2023
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Armstörff ,  Patrick  Sinds 24 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 april 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 april 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 24 april 2020
Btw 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 24 april 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug