shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0751.846.208
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 augustus 2020
Begindatum:6 augustus 2020
Naam:ESKALEX
Naam in het Nederlands, sinds 6 augustus 2020
Adres van de zetel: Charlottalei 46
2018 Antwerpen
Sinds 6 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 augustus 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Klajnfeld ,  Sacha  Sinds 6 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 augustus 2020
 
 

Toelatingen

Erkend door de Orde van Vlaamse Balies (OVB)
Sinds 7 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 6 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 augustus 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug