shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0753.888.948
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2020
Begindatum:1 oktober 2020
Naam:Tatti, Jean-Claude
Sinds 1 oktober 2020
Telefoonnummer:
0471/390494 Sinds 1 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 1 oktober 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 oktober 2020
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 19 oktober 2021
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 1 oktober 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  11.010  -  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug