shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0756.900.403
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 oktober 2020
Begindatum:22 oktober 2020
Naam:Electro World Eco
Naam in het Frans, sinds 22 oktober 2020
Adres van de zetel: Jan Frans Gellyncklaan 267 Stratenplan  bus 3
2540 Hove
Sinds 31 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 22 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Oliveira Ferreira ,  Cla̕udio  Sinds 22 oktober 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 22 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 juni 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 22 oktober 2020
BTW 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 oktober 2020
BTW 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 22 oktober 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug