shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0757.781.420
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 november 2020
Begindatum:3 november 2020
Naam:Corporate ReGeneration
Naam in het Frans, sinds 3 november 2020
Adres van de zetel: Rue de la Filature (O.) 4   bus 8
7034 Mons
Sinds 3 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vtruyens@gmail.comSinds 3 november 2020
Webadres:
http://www.corporateregeneration.org Sinds 3 november 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 3 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bouche ,  Olivier  Sinds 3 november 2020
Bestuurder Truyens ,  Vincent  Sinds 3 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  94.999 -  Overige verenigingen, n.e.g.
Sinds 1 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug