shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0758.340.060
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 2014
Begindatum:1 januari 2014
Naam:Tonnelier, Georges-Pierre
Sinds 1 januari 2014
Telefoonnummer:
0477 600 555 Sinds 1 januari 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
georges-pierre@tonnelier.beSinds 1 januari 2014(1)
Webadres:
https://www.tonnelier.be Sinds 1 januari 2014(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Tonnelier ,  Georges-Pierre  Sinds 1 januari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.109  -  Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 1 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug