shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0758.857.130
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 2020
Begindatum:27 november 2020
Naam:FixForm
Naam in het Nederlands, sinds 27 november 2020
Adres van de zetel: Sluisstraat 79 Stratenplan  bus 301
3000 Leuven
Sinds 27 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bestuur@fixform.comSinds 27 november 2020
Webadres:
www.fixform.com Sinds 27 november 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 november 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bogaert ,  Boris  Sinds 27 november 2020
Bestuurder Bogaert ,  Lorenz  Sinds 27 november 2020
Bestuurder Derkinderen ,  Wim  Sinds 27 november 2020
Bestuurder Vanhumbeeck ,  Thomas  Sinds 27 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 27 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 december 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 27 november 2020
Btw 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 27 november 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 december 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 november 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug