shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0761.728.726
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 2021
Begindatum:18 januari 2021
Naam:VTRANSLATIONS
Naam in het Frans, sinds 18 januari 2021
Adres van de zetel: Rue aux petites croix 62
4920 Aywaille
Sinds 18 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 18 januari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Dachouffe ,  Cécile  Sinds 18 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 18 januari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 februari 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 18 januari 2021
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 18 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug