shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0761.960.833
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 januari 2021
Begindatum:22 januari 2021
Naam:TARACOOP
Naam in het Frans, sinds 22 januari 2021
Adres van de zetel: Rue de Steppes 24
4000 Liège
Sinds 22 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
taracoop@dies.beSinds 22 januari 2021
taracoop@dies.beSinds 22 januari 2021
Webadres:
www.dies.be Sinds 22 januari 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 22 januari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 16 augustus 2022
 
Leurhandel
Sinds 11 augustus 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 februari 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 januari 2021
 
 

Toelatingen

Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 juni 2022
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 11 augustus 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2021
Sociale onderneming
Sinds 1 augustus 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 februari 2021
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 februari 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 februari 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 januari 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug