shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0763.755.036
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 februari 2021
Begindatum:17 februari 2021
Naam:Walk.Brussels
Naam in het Frans, sinds 17 februari 2021
Adres van de zetel: Marcqstraat 17
1000 Brussel
Sinds 5 juni 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@walk.brusselsSinds 17 februari 2021
Webadres:
http://www.walk.brussels Sinds 17 februari 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 17 februari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2024
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  94.994  -  Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit
Sinds 1 februari 2024
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  94.994 -  Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit
Sinds 1 augustus 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug