shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.616.248
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 maart 2021
Begindatum:24 maart 2021
Naam:HCM Consulting
Naam in het Frans, sinds 24 maart 2021
Commerciële Naam:HCM Consulting
Naam in het Frans, sinds 24 maart 2021
Adres van de zetel: Rue Alnoir 40A Stratenplan
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Sinds 24 maart 2021
Telefoonnummer:
+32478753937 Sinds 24 maart 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hcm-consulting@outlook.comSinds 24 maart 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lorette ,  Maxime  Sinds 24 maart 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2021
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 april 2021
BTW 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 1 april 2021
BTW 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 1 april 2021
BTW 2008  85.609  -  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug