shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0765.981.383
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2021
Begindatum:1 april 2021
Naam:Grand Foulard
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2021
Adres van de zetel: Waterloostraat 26
2600 Antwerpen
Sinds 1 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
Info@grandfoulard.beSinds 1 april 2021
Webadres:
www.grandfoulard.be Sinds 1 april 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marynen ,  Joachim  Sinds 1 april 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 augustus 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 april 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  55.202  -  Vakantieparken
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 april 2021
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 april 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  55.202 -  Vakantieparken
Sinds 6 augustus 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 maart 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug