shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0775.815.304
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2021
Begindatum:15 oktober 2021
Naam:BecauseProtectionMatters
Naam in het Nederlands, sinds 15 oktober 2021
Adres van de zetel: Pauline Van Pottelsberghelaan 24
9051 Gent
Sinds 26 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.109  -  Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 15 oktober 2021
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 15 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.634.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 1 oktober
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug