shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0778.800.627
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 2021
Begindatum:17 december 2021
Naam:STUDIO PRIMITIVES
Naam in het Frans, sinds 17 december 2021
Commerciële Naam:Kim Verbeke Céramique
Naam in het Frans, sinds 17 december 2021
Adres van de zetel: Rue de Nivelles 15
1450 Chastre
Sinds 17 december 2021
Telefoonnummer:
+32476379446 Sinds 13 januari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
atelier@kimverbeke.comSinds 13 januari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verbeke ,  Kim  Sinds 17 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 13 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 januari 2022
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 18 oktober 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 13 januari 2022
Btw 2008  23.310  -  Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
Sinds 13 januari 2022
Btw 2008  23.410  -  Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
Sinds 13 januari 2022
Btw 2008  23.490  -  Vervaardiging van andere keramische producten
Sinds 13 januari 2022
Btw 2008  47.593  -  Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 januari 2022
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 13 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  23.410 -  Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
Sinds 1 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 december 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 januari 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug