shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0787.714.036
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2022
Begindatum:27 juni 2022
Naam:Thier de Blier
Naam in het Frans, sinds 27 juni 2022
Adres van de zetel: Rue du Thier,Melreux 9A
6990 Hotton
Sinds 27 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 27 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Collard ,  Maxime  Sinds 27 juni 2022
Bestuurder Dumont ,  Arnaud  Sinds 27 juni 2022
Bestuurder Lescart ,  Thomas  Sinds 27 juni 2022
Bestuurder Stiens ,  Frédéric  Sinds 27 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 juli 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.210  -  Teelt van druiven
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  01.240  -  Teelt van pit- en steenvruchten
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  11.020  -  Vervaardiging van wijn uit druiven
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  11.030  -  Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  46.341  -  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 juni 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug