shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0801.043.222
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 april 2023
Begindatum:21 april 2023
Duur entiteit : 30 (in jaren)
Naam:LOGIPÔLE
Naam in het Frans, sinds 21 april 2023
Adres van de zetel: Boulevard Fulgence Masson 5
7000 Mons
Sinds 21 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 21 april 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 20 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2023
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  86.109  -  Overige hospitalisatiediensten
Sinds 1 juli 2023
Btw 2008  96.011  -  Activiteiten van industriële wasserijen
Sinds 1 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 april 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

0401.793.596 (Pôle Hospitalier Jolimont)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug