shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0806.042.878
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 2008
Begindatum:21 augustus 2008
Naam:FUEL CARD SERVICES
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2008
Adres van de zetel: Oscar Delghuststraat 60 Stratenplan
9600 Ronse
Sinds 15 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 augustus 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Everett ,  Lee  Sinds 20 juli 2018
Bestuurder FURSE ,  SAUL  Sinds 9 december 2020
Bestuurder Holmes ,  William  Sinds 20 juli 2018
Bestuurder Oldfield ,  Timothy  Sinds 30 december 2015
Gedelegeerd bestuurder Holmes ,  William  Sinds 20 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 december 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.120  -  Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Sinds 15 september 2017
BTW 2008  46.499  -  Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 15 september 2017
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 15 september 2017
BTW 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 15 september 2017
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 15 september 2017
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 100.000 EUR
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug