shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.219.836
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2008
Begindatum:5 december 2008
Naam:NOSHAQ PARTNERS
Naam in het Frans, sinds 29 mei 2019
Adres van de zetel: Rue Lambert-Lombard 3
4000 Liège
Sinds 3 december 2008
Telefoonnummer:
+3242216211 Sinds 5 december 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@noshaq.beSinds 5 december 2008(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 december 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0426.624.509   Sinds 3 december 2008
Bestuurder 0428.590.738   Sinds 3 december 2008
Vaste vertegenwoordiger Crahay ,  Stéphanie  (0426.624.509)   Sinds 6 december 2022
Vaste vertegenwoordiger Absil ,  Yvan  (0428.590.738)   Sinds 6 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 september 2020
Aanbestedende overheid
Sinds 3 december 2008
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 december 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug