shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0808.219.836
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2008
Begindatum:5 december 2008
Naam:NOSHAQ PARTNERS
Naam in het Frans, sinds 29 mei 2019
Adres van de zetel: Rue Lambert-Lombard 3 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 3 december 2008
Telefoonnummer:
+3242216211 Sinds 5 december 2008(1)
Faxnummer:
04/223.57.65 Sinds 5 december 2008(1)
E-mail:
info@noshaq.beSinds 5 december 2008(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Servais ,  Gaëtan  (0426.624.509)   Sinds 3 december 2008
Vaste vertegenwoordiger Javaux ,  Jean  (0428.590.738)   Sinds 1 juli 2013
Vaste vertegenwoordiger Fellin ,  Benoît  Sinds 8 december 2014
Zaakvoerder (2)0426.624.509   Sinds 3 december 2008
Zaakvoerder (2)0428.590.738   Sinds 3 december 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 september 2020
Aanbestedende overheid
Sinds 3 december 2008
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 december 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug