shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.314.559
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 2008
Begindatum:10 december 2008
Naam:Europe Heating
Naam in het Nederlands, sinds 28 november 2008
Adres van de zetel: St. Antoniusbaan 276
2980 Zoersel
Sinds 14 september 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 november 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Franck ,  Misja  Sinds 28 november 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2009
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 12 januari 2009
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 januari 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 2 januari 2009
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 2 januari 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 december 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug